BEGROTING 2013

                                         BEGROTING 2013

Individue

 

VOORHEEN < 1/3/2013 IN TOEKOMS 1/3/2013 >
 

Primere   korting:

 

 

R11 440

R6 390   (ouer as 65)

 

 

R12 080

R6 750   (ouer as 65)

 

Belastingdrumpel:

 

R63 556

R99 056 (ouer as 65)

 

 

R67 111

R104 611 (ouer as 65)

 

Mediese   krediete:

 

 

R230   vir 1ste 2 lede

R154   vir lede daarna

 

 

R242   vir 1ste 2 lede

R162   vir lede daarna

 

Uittree-annuiteite:

 

 

15%   van nie-pensioen draende inkomste

 

 

27,5%   van nie-pensioen draende inkomste

Beperk   tot R350 000

 

 

Algemeen:

 

Tot   by R120 000 salaris hoef nie opgawes in te gee nie

 

 

Tot   by R250 000 salaris hoef nie opgawes in te gee nie (enkele bron van   inkomste)

 

Kapitaalwins   belasting

 

 

33,33%   x belastingkoers

 

33,33%   x belastingkoers

 

Dobbelwins   belasting

 

 

Geen

 

1%   van wins

     
Maatskappye

 

   
 

Belastingkoers

 

 

28%

 

28%

 

Kapitaalwins   belasting

 

 

66,66%   x 28%

 

66,66%   x 28%

 

Klein   besighede:

Omset

Intree-vlak

 

 

<   R14 miljoen pj

  •  R63 556
 

 

<   R20 miljoen pj

  •  R67 111
     

 

This entry was posted in Tax. Bookmark the permalink.